در کسب و کارت بدرخش...

پادشاه کسب و کار خودت باش

فضایی به گستردگی نیازها...

دنیای دیجیتال آنقدر وسیع است که بی شک نیاز به متخصصین خاص خود دارد و احتمالا افرادی را دیده اید که از اصطلاحات نامفهوم انگلیسی استفاده میکنند و خود را دیجیتال مارکتر متخصصی نشان میدهند اما وقتی افسار کسب و کار خود را به دست این افراد میسپارید با نتایج منفی و هدر رفتن وقتتان مواجه میشوید…